Proč nás straší spalničkami?

Po hepatitidě A, chřipce, ebole, SARS, Zika viróze a dalších více či méně významných epidemiích, které jsou v médiích prezentovány někdy až hystericky, nyní přichází zprávy o spalničkách.

Spalničky nejsou jen banální dětské onemocnění. Patří mezi nejvíce nakažlivé infekce vůbec. Díky očkování má většina obyvatel střední Evropy dostatek ochranných protilátek a neonemocní nebo prodělá jen „lehkou virózu“. Ne každý má ale protilátek dostatek. Pokud se onemocnění rozvine, problémem není jen vyrážka a horečka, ale zejména možné přidružené komplikace.

Co jsou spalničky?

Spalničky jsou virové infekční onemocnění. Původcem je virus spalniček, jehož přirozeným hostitelem je výhradně člověk. K přenosu dochází kapénkami od nemocných osob, vzácně i vzduchem nebo kontaminovanými předměty. K šíření onemocnění napomáhá existence nenaočkovaných skupin osob v populaci. V regionech, kde nebylo dosaženo minimálně 95% proočkovanosti dvěma dávkami vakcíny, nevzniká tzv. kolektivní imunita. Dojde-li k nahromadění nenaočkovaných osob v určité populaci, vznikají vhodné podmínky pro šíření viru, výsledkem může být vznik epidemie.

Příznaky zpravidla nastupují za 10 až 12 dní po nákaze (max. 19 dnů), zpočátku připomínají nachlazení s rýmou, kašlem a zvýšenou teplotou. Nemocný má zarudlé oči, které jsou citlivé na světlo. S postupujícím onemocněním, obvykle třetí až sedmý den, může horečka dosáhnout až 39 – 41 °C a objevuje se červená vyrážka, ta přetrvává 4 až 7 dní.

Přibližně 30 % hlášených případů má jednu nebo více komplikací. Jedná se zejména o děti do 5 let a dospělé nad 20 let. Spalničky mohou mít závažnější průběh také u osob s oslabeným imunitním systémem, včetně seniorů.

Komplikace onemocnění spalničkami.

 

Prevence

Očkování (Priorixem) je jediným preventivním opatřením.

Období nakažlivosti začíná 2–4 dny před začátkem prodromálních příznaků (horečka, rýma, kašel), obvykle 4 dny před objevením se vyrážky. Infekčnost končí do čtyř dnů po výsevu vyrážky.

Po kontaktu se spalničkami lze provést dodatečné očkování, účinné je ale pouze při podání v intervalu do 3 dnů od expozice.

Kdy jste imunní vůči onemocnění spalničkami?

1) V ČR se za imunní považují řádně očkované osoby se zdokumentovanou imunizací dvěma dávkami vakcíny, která proběhla v souladu s českou legislativou. Do konce roku 2017 byla první dávka aplikována od prvního dne 15. měsíce života věku dítěte a druhá za 6 až 10 měsíců po aplikaci první dávky. Nová legislativní úprava platná od ledna 2018 dosavadní očkovací schéma mění. První dávka se aplikuje nejdříve první den 13. měsíce po narození dítěte, nejpozději však do dovršení osmnáctého měsíce věku dítěte. Podání druhé dávky se provede od dovršení pátého roku věku dítěte do dovršení šesti let.

2) Za imunní osobu se považuje ta, u níž byla při laboratorním vyšetření jakoukoli metodou prokázána pozitivita IgG protilátek proti viru spalniček, a to bez ohledu na výši dosažených hodnot. Vyšetření IgG protilátek proti viru spalniček je možné provést i na vlastní žádost. Toto vyšetření pak ale není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (stejně jako vakcína) a jeho cena se pohybuje kolem 400 Kč.

3) Osoby, které prokazatelně prožily spalničky, jsou vůči nákaze imunní.

4) Osoby narozené před rokem 1968, před zavedením celoplošného očkování proti spalničkám, jsou rovněž imunní (infekci prodělali a 97 až 99 % osob má dostatek ochranných protilátek doposud).

Léčba

V případě onemocnění spalničkami je povinná izolace nemocného po dobu 7 dnů po objevení se exantému (dle přílohy č. 2 vyhl. č. 306/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Terapie u nekomplikovaného průběhu onemocnění je symptomatická, zahrnuje klid na lůžku, snižování teploty, dostatek tekutin.

Komplikované průběhy s bakteriální superinfekcí vyžadují léčbu antibiotiky, nejzávažnější průběhy až léčbu na jednotce intenzivní péče.

 

Zdroje:

ECDC. Measles and rubella elimination: Communicating the importance of vaccination. Stockholm: ECDC; 2014.

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Spalnicky_measles_zakladni_informace_o_onemocneni.pdf

http://www.szu.cz/tema/prevence/kdy-jste-imunni-vuci-onemocneni-spalnickami-nerozumite

 

Napsat komentář