• antioxidanty – Látky zabraňující oxidaci, zpomalující oxidační reakce. Obecně, jakákoliv látka schopná inaktivovat kyslíkový radikál. V přírodě i organismu se se jich vyskytuje velké množství.
 • aqua – lat. voda
 • bakterie – Jednobuněčný mikroorganismus, primitivnější stavby než mají buňky rostlin a živočichů. Z velkého počtu druhů bakterií jen malá část způsobuje u lidí nemoci.
 • bio- – Označuje živé, řec. bios život.
 • CRP – C reaktivní protein, bílkovina tvořena v organismu během zánětu.
 • detoxikace – Proces, jímž se tělo zbavuje jedovatých toxických látek. Zahrnuje různé chemické děje, které kromě vlastní detoxikace umožňují i vyloučení látky z organismu např. konjugace. Hlavním místem detoxikace jsou játra.
 • DNA – Deoxyribonukleová kyselina. Druh nukleové kyseliny, která je základem dědičné informace. U lidí je uložena převážně v jádře buňky. Je tvořena dvěma dlouhými navzájem spirálovitě obtočenými řetězci, jejichž základními stavebními kameny jsou nukleotidy. Jejichž pořadí je podkladem informace v DNA uložené.
 • imunita – Schopnost organismu rozeznat „své“ od „cizího“ a pomocí buněk lymfocytů, makrofágů aj. a protilátek imunoglobulinů toto „cizí“ zneškodnit.
 • kyslíkové radikály – Nespecifické označení pro velmi reaktivní látky, které za určitých okolností vznikají v organismu z kyslíku v místech intenzivního aerobního metabolismu, při zánětu, vlivem záření apod.. Mají velmi krátký poločas. Plní v organismu i některé funkce, účastní se např. likvidace bakterií ve fagocytech či průniku spermie do vajíčka. Jejich nadměrný vznik a současný nedostatek ochranných mechanismů je však jedním z faktorů, které organismus poškozují. Proto je v lidském těle řada antioxidačních mechanismů, které jsou schopny je zneškodnit.
 • lipo- – Označuje vztah k lipidům, řec. lipos tuk.
 • metabolismus – Látková přeměna. Souhrn veškerých dějů fyzikálních a chemických, které probíhají uvnitř organismu a které slouží k získání energie a k tvorbě látek potřebných pro činnost organismu jeho fungování, růst, vývoj apod.. Zahrnuje jak rozklad větších látek na menší za současného uvolnění energie katabolismus, tak tvorbu složitějších látek, které jsou nutné k výstavbě organismu nebo slouží jako zásobárna energie anabolismus.
 • oxidace – Okysličování, předání elektronů jednou složkou soustavy oxidovanou druhé složce, která se redukuje. Biologické oxidace jsou základem buněčného dýchání a získávání energie.
 • proteiny = bílkoviny – Základní složka potravy, nachází se téměř v každé potravině. Po požití jsou bílkoviny rozloženy na aminokyseliny, z kterých si organizmus skládá vlastní bílkoviny. Bílkoviny mají význam ve stavbě organismu i buněk, v metabolismu, v obranyschopnosti, srážení krve, přenosu kyslíku, činnosti svalů a mnoha jiných funkcích.
 • virus – Drobná částice živé hmoty tvořená dědičnou informací v podobě nukleové kyseliny DNA či RNA a bílkovinným obalem. Není schopen samostatného množení, dokáže se množit jen v buňce, kterou infikuje a jejíž ústrojí a energii využívá.
 • zánět – Obranná reakce tkáně na poškození způsobeném infekci, fyzikálními nebo chemickými vlivy, někdy také chybnou reakcí imunitního systému proti vlastním tkáním. Klasické příznaky zahrnují bolest, otok, zarudnutí, zteplání a poruchu funkce.