Překyselení organismu

Vnitřní prostředí organismu je udržováno na stále úrovni, včetně acidobazické rovnováhy (rovnováha kyselin a zásad), která se hodnotí podle množství vodíkových iontů. Jeho hodnota (pH) je řadou mechanismů udržována na stále hodnotě, pH 7, především vylučováním kyselých nebo zásaditých látek do moči. Protože přijímáme více kyselinotvorných látek v potravě, je také většinou vyšší odpad kyselin. Kyselá moč je tedy normální situace a zjišťování kyselosti moči papírky a zejména vyvozování nějakých závěrů o zdraví člověka je nesmysl. Proto jsou zbytečné i všechny prostředky, které mají kyselost organismu snížit. Dnes jde o módu, kterou podporují články na webu o nebezpečí „překyselení“ a reklamy na uvedené „léčivé“ prostředky. Pokud jde o skutečnou acidózu, tedy překyselení vnitřního prostředí (nikoli moči), nebo naopak alkalózu (zásaditost), pak jde skutečně o závažný příznak nějaké vážnější choroby, nikoli o následek příčin, které jsou uváděny v reklamách. Jsou to poruchy činnosti ledvin, omezení dýchací plochy, různé otravy a řada jiných stavů, které však mají tak závažné příznaky, že umožňují diagnózu i bez analýzy acidobazické rovnováhy, a samozřejmě i bez prostého zjišťování kyselosti moči papírkem.

Napsat komentář