Posilování imunity při virových infekcích

Echinacea

Každá probíhající infekce je výrazným stimulem pro imunitní systém, který se aktivuje, vytváří účinnou obranu a vytváří si i imunologickou paměť, aby následné setkání s infekcí mohl řešit rychleji, účinněji a s menšími energetickými nároky. My však do tohoto systému můžeme negativně zasáhnout např. tím, že zbytečně brzo anebo zcela zbytečně nasazujeme antibiotickou léčbu, čímž zabráníme plnému rozvinutí imunitní reakce. Stejně negativně do tohoto systému zasahujeme tím, že mu neposkytneme dostatek času (dobu rekonvalescence) a stavebního materiálu (správnou skladbu stavebních a energetických součástí potravy k regeneraci) při a po proběhlé infekci. A pokud na takový ještě dostatečně neregenerovaný imunitní systém zaútočí další infekce, může postupně dojít k jeho vyčerpávání až selhávání, i při banální infekci.

V poslední době je k dispozici množství preparátů, o kterých prodejci tvrdí, že můžou posílit imunitu a předejít opakovaným infekcím.

Na základě informací publikovaných v odborných periodicích, uvádím přehled nejčastějších z nich.

Údaje jsem čerpal z databáze DynaMed. Výsledky jednotlivých tvrzení jsou hodnoceny podle kvality provedených studií jako úroveň 1 (nejlepší) až úroveň 3.

Po rozkliknutí se objeví výsledky jednotlivých studií, které byly ponechány v anglickém jazyce.

Úroveň 1 (pravděpodobně spolehlivé důkazy)
Představuje výsledky výzkumu zaměřené na klinické výsledky a splňuje rozsáhlé kritéria kvality, které minimalizují zkreslení.
Úroveň 2 (střední míra jistoty)
Představuje výsledky výzkumu zaměřené na klinické výsledky a používá určitou metodu vědeckého výzkumu, ale nesplňuje kritéria kvality pro dosažení úrovně označování důkazů úrovně 1.
Úroveň 3 (postrádá důkazy)
Zprávy, které nejsou založeny na vědecké analýze klinických výsledků. Příklady zahrnují sérii případů, případové zprávy, odborné stanovisko a závěry extrapolované nepřímo z vědeckých studií.

 Mytí rukou:
Desinfekce rukou:
Antibakteriální čisticí prostředky:
Fyzická aktivita:
Multivitamínové preparáty:
Vitamin C pro prevenci nachlazení:
Vitamin D pro prevenci nachlazení:
Vitamin E pro prevenci nachlazení:
Minerální doplňky:
Echinacea pro prevenci nachlazení:
Probiotika pro prevenci nachlazení:
Ženšen:
Ostatní byliny a léky na prevenci nachlazení:

Napsat komentář