Záznam dvacátého ročníku slavnostního udílení Bludných Balvanů za rok 2017 Českým klubem skeptiků SISYFOS. Trofeje za matení veřejnosti předával 23.3.2018 ve Strouhalově posluchárně MFF UK Jiří Grygar s družinou.číst dále

Tisková konference těchto odborníků : MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc., přednostka Kliniky dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., přednosta Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Načíst dále