V dnešní době platí, že každý úhel pohledu je jen jednou z mnoha možných pravd. Každý může svůj názor beztrestně vyslovit a současně není problém myšlenky rychle rozšířit prostřednictvím internetu. Máme možnost si cokoliv rychle ověřit, bez základních znalostí je ale obtížné se orientovat ve všech vědních oborech a diskriminovat mezi pravdivým a nepravdivým tvrzením – je těžké rozlišovat, kdo má skutečně pravdu a kdo se snaží dezinformace zneužít.

Na internetu přibývají nepravdivé informace ve všech oblastech vědění obrovskou rychlostí. Není možné kontrolovat a vyvracet každé tvrzení. Je potřeba se naučit nevěřit někomu, kdo přináší novou přelomovou myšlenku, kterou ale není schopen validně obhájit. Je nutné používat kritické myšlení a nové informace nikdy nepřebírat (a nešířit) bez ověření zdroje.

Pracuji jako lékař na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno a LF Masarykovy Univerzity Brno. Na ambulanci se denně potkávám „s následky internetu“, proto jsem začal psát tento blog. Chtěl bych se pokusit vnést trochu světla alespoň do oblasti zdravotnictví, protože tam mají dezinformace z internetu někdy dlouhodobě nepříznivé následky. Není v mých možnostech komplexně prostudovat tvrzení ze všech oblastí medicíny. Většinou ale není problém obrátit se na odborníka nebo najít na internetu již publikovanou analýzu, ve které autor aplikuje základní principy vědecké argumentace. Témata vybírám na základě předchozích dotazů, s kterými se na mne obraceli moji známi či pacienti a doufám, že v budoucnu si s kolegy najdeme čas a články budou přibývat.

Matúš Mihalčin

Děkuji autorům příspěvků:

Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Mgr. Michal Křupka, Ph.D.

Mgr. Petra Lörincziová

MUDr. Roman Stebel

MDDr. Dušan Svitač