Mýty a pověry v diagnostice a léčbě lymeské borreliózy (video)

Tisková konference těchto odborníků :

  • MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha
  • Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc., přednostka Kliniky dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno
  • Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., přednosta Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
  • Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., předseda výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Napsat komentář