Kdy volat záchranku?

Výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby nenahrazují praktického lékaře, lékařskou pohotovost ani dopravní zdravotní službu. V případě, že Váš problém není urgentní a lze vyřešit cestou praktického lékaře nebo pohotovostní služby, prosíme, kontaktujte tyto služby.

Volání na tísňovou linku 155 využívejte v případech bezprostředního ohrožení života či bezprostředně hrozící vážné újmy na zdraví vyžadující neprodlený zásah lékaře nebo bezodkladný transport do zdravotnického zařízení.

Jde zejména o následující příznaky:

poruchy vědomí nebo bezvědomí

dušení, dušnost a zjevné poruchy dýchání

nově se vyskytující ochrnutí jedné nebo více částí těla

bolesti nebo tlak na hrudi

vysoký krevní tlak s doprovodnými příznaky jako tlak na hrudi, dušnost nebo točení hlavy

vážná zranění, silná krvácení a velké rány, cizí těleso obzvláště v partiích jako je trup, břicho nebo stehna

a následující situace:

zavalený, zasypaný pacient

tonutí

popálení, poleptání

silná alergická reakce

dopravní nehody se zraněním

pády z výšek

změny chování a jednání ohrožující postiženého nebo jeho okolí

Linku 155 volejte také, když si nejste jisti, jestli nejde o závažný stav. Operátor Vám poradí, jak postupovat.

Na ilustraci, jak zneužívají záchranku možná i Vaší sousedé,  lze odkázat například na blog Ze života IZS a zdravotnictví

Mluvte o tom a veďte své okolí k rozumnému uvažování !

Napsat komentář