Je teplá voda z kohoutku vhodná k pití?

Je teplá voda z kohoutku vhodná k pití? Záleží kde, kdy a pro koho. Obecně ale její pití nelze doporučit. Teplá (užitková) voda je vyráběná z pitné vody a proto by neměla vyvolávat žádné zdravotní problémy. K její úpravě ale mohou být v některých oblastech použity chemické látky, které mají chránit vodovodní potrubí před korozí a současně také snižovat obsah železa ve vodě. Pro tento účel se využívají fosforečnany, které ale mají dvě rizika pro lidské zdraví.

Prvním problémem je fakt, že přítomnost fosforečnanů snižuje vstřebávání vápníku a pravděpodobně také hořčíku z pitné vody. Tyto prvky jsou pro lidské zdraví žádoucí a je zbytečné se o ně ochuzovat pitím vody obohacené o fosforečnany.

Druhým rizikem je podpora růstu některých bakterií, které mohou v potrubí vytvářet takzvaný biofilm. Ten může dál podporovat růst bakterií pro člověka nebezpečných. V teplé vodě se vyskytují různé baktérie ve větším množství než v studené. Většina z nich nepředstavuje pro lidi žádné riziko. Mohou ovlivnit chuť nebo pach vody tvorbou produktů svého metabolismu. Speciálně jedna baktérie, Legionella pneumophila, ale může představovat riziko pro lidí s poruchou imunity, osoby trpící dlouhodobým onemocněním plic nebo pro staré osoby. Po vdechnutí baktérií totiž může způsobit těžký zápal plic, který je obtížně léčitelný i za hospitalizace.

Lepší je proto pít studenou vodu, kterou lze v případě potřeby jakkoliv ohřát.

Zdroje a další informace:

http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/fosfaty.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/tuv.pdf

Napsat komentář