Jak vznikají vědecké informace a jak se k ním dostat

Tento text slouží jenom k orientaci pro laickou veřejnost a z důvodu zjednodušení problematiky obsahuje informace, které nejsou univerzálně platné. Text nelze doporučit studentům Masarykovy Univerzity jako výukový materiál. Sice to tak nebylo nikdy myšleno, po určitých výhradách po zveřejnění textu, považuji za potřebné na to upozornit a studenty odkázat na výukové materiály MU.


Výsledky vědeckého zkoumání jsou publikovány v tzv. recenzovaných časopisech, po zhodnocení obvykle dvěma nebo více nezávislými odborníky, kteří pro autora zůstanou neznámí.

Tento proces má za úkol zajistit důvěryhodnost informace. (detailně viz peer review proces a jeho limitace níže – odkaz na Wikipedii)

V současnosti je kvalita vědeckých časopisů hodnocena pomocí několika indikátorů. Mají svá omezení, ale zjednodušeně lze pro oblast medicíny popsat proces takto:

Významnější časopisy (není podmínkou) jsou evidovány v některé z citačních databází (nejvýznamnější jsou Web of Science a Scopus). Podle kvality článků, které uveřejňují, je časopisům přidělován buď Impact factor nebo SNIP a SJR indexy. Hodnota se počítá podle toho, kolikrát jsou uveřejněné články citovány v jiných vědeckých pracích. (viz impakt faktor níže – odkaz na Wikipedii)

Alespoň orientačně lze říci, že čím vyšší je hodnota impakt faktoru časopisu, tím s větší pravděpodobnosti se jedná o dobře zpracovanou studii. Tento údaj ale v žádném případě nehovoří o tom, že daný konkrétní článek v daném časopise skutečně takové citovanosti dosáhl.

Informaci publikovanou v takovém periodiku pak lze bez obav citovat = uvést zdroj, odkud pochází.

Například:

  • Lambrecht BN, Hammad H. The immunology of asthma. Nat Immunol 2015;16(1):45-56.
  • nebo jako Digital Object Identifier, DOI: 10.1038/ni.3049 (stejný článek jak první citace)

Převážná většina takto publikovaných článků je napsaná v anglickém jazyce. Některé nejsou volně dostupné a lze si je přečíst až po zaplacení poměrně vysokých poplatků (jsou potřeba k zaplacení recenzentů, kteří články hodnotí). Vždy je ale volně dostupný abstrakt, kde jsou shrnuty nejdůležitější výsledky a metodika výzkumu.

I tady je ale nutné závěry nevytrhávat z kontextu a uvádět i limitace studie či její statistickou sílu, co většinou autoři diskutuji v závěru článku.

Informace, u kterých lze dohledat původní zdroj, který proběhl recenzním řízením, lze považovat za důvěryhodné.

text z Wikipedie k dalšímu čtení:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Peer_review

https://cs.wikipedia.org/wiki/Impakt_faktor

Napsat komentář