Jak ověřovat informace na internetu

Tento text slouží jenom k orientaci pro laickou veřejnost a z důvodu zjednodušení problematiky obsahuje informace, které nejsou univerzálně platné. Text nelze doporučit studentům Masarykovy Univerzity jako výukový materiál. Sice to tak nebylo nikdy myšleno, po určitých výhradách po zveřejnění textu, považuji za potřebné na to upozornit a studenty odkázat na výukové materiály MU.

Důvěryhodné zdroje

 • vyhledávače odborných informací, jako PubMed, ScienceDirect, Google Scholar či jiné, prohledávají pouze vědecké články, odborné knihy či stránky vědeckých institucí
 • v oblasti medicíny jsou volně dostupné podrobné a aktuální informace například na Medscape
 • v oblasti, ve které nemám dostatek předchozích vědomostí, se lze orientovat podle autority v dané oblasti nebo hledat informace na webových stránkách příslušné vědecké odborné společnosti, kde jsou zvěřejněny doporučené postupy k problematickým situacím či odborné stanoviska k aktuálním problémům (například Společnost infekčního lékařství, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, …)
 • důvěryhodný zdroj se záběrem na celou oblast medicíny, vhodný pro běžné uživatele internetu, bohužel v českém ani slovenském jazyce neexistuje (V některých situacích lze použít www.wikiskripta.eu, kde je uveřejněno množství výukových materiálů pro mediky. Najít odpovědi na banální otázky může ale být pro laika nesnadné.)

 


Znaky nedůvěryhodného zdroje

Pár ukázek z náhodně vybraných stránek o zdraví:

 • přehnaná interpunkce: „….jestli nezačnete VY, oni (paraziti) nad vámi vyhrají!!!!!!!!!! „
 • zbytečné použití velkých písmen: „Vyhladovte ty PREVÍTY!!!!!! „
 • citace lidí se zahraničním jménem a většinou titulem  Dr., bez uvedení instituce, kde působí (téměř vždy se jedná o neexistující osoby)
 • velké množství reklam na stránce –  pravděpodobně je cílem stránky vydělat na co největší návštěvnosti (platí se za každé zobrazení reklamy)
 • domény s koncovkou jinou něž „běžné“ .cz, .sk, .gov, .edu, například „www.chlamydie.info, www.detoxikace-organismu.info“
 • zdrojům jako různé deníky / týdeníky nelze důvěřovat, pokud neuvedou původní zdroj, protože jejich cílem není podávat vědecky ověřitelné informace, ale zaujmout čtenáře co nejatraktivnějším „objevem“
 • běžné vyhledávače jako Google či Seznam.cz nabízejí ve výsledcích stránky s různou kvalitou obsahu, na prvních místech často placenou reklamu

Napsat komentář