Klíšťata jako přenášeči nákaz Na celém světě se setkáváme s řadou infekčních onemocnění, která jsou na člověka přenášena členovci. V regionu střední Evropy patří mezi nejvýznamnější vektory nákaz klíšťata. Čeleď klíšťatovití (Ixodidae) zahrnuje více než 650 druhů roztočů (ti nepatří mezi hmyz, nýbrž mezi klepítkatce a podobně jako pavouci nebo štíři majíčíst dále

Klostridiová kolitida představuje v současnosti jedno z nejvýznamnějších infekčních onemocnění, které je kauzálně spojeno s poskytováním zdravotní péče. Z terapeutického hlediska jsou problémem zejména rekurence kolitidy. Kromě cílené antibiotické terapie (metronidazol, vankomycin, fidaxomicin, tigecyklin) je dnes stále častěji využívána léčba založenou na přenosu intestinálního mikrobiomu zdravého dárce do střeva nemocného. Patogeneze a význam rekurentníčíst dále

V roce 1928 objevil sir Alexander Fleming se svými spolupracovníky první moderní lék proti infekčním chorobám – všem dobře známý penicilin. Toto první antibiotikum zachránilo během své relativně krátké existence miliony životů. Postupem času přibývaly nová, stále silnější a účinnější antibiotika a podle statistických údajů rok od roku počet předepsanýchčíst dále

  Záznam dvacátého ročníku slavnostního udílení Bludných Balvanů za rok 2017 Českým klubem skeptiků SISYFOS. Trofeje za matení veřejnosti předával 23.3.2018 ve Strouhalově posluchárně MFF UK Jiří Grygar s družinou.číst dále

Tisková konference těchto odborníků : MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc., přednostka Kliniky dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., přednosta Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Načíst dále